Tapmacalar

Tapmacalar

 

A gedən kişi,
A gələn kişi,
Papağı yekə 
Ayağı təkə.   

(Göbələk)

 


 

 


A mənim, al yastığım,
İçinə un basdığım.           

(İydə) 
 

 

 

 

 

A yolnan gedən kişi, 
Torpağnan vardı işi,
Bir oğlaq almışam mən 
Nə erkəkdi, nə dişi.         

(Traktor)

 

 

 


 

Adam deyil, hey qaçır,
Meşə deyil, səs salır.       

(Çay)

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Ağ atım, lobbaz atım,
Qayadan qopmaz atım.   

(Kərtənkələ)

 


 

 

 

 

 

 

Ağ nəzər,
Qapıları gəzər.   

(Süd)

 


Ağ sandığım açıldı,
İçinnən nur saçıldı.     

(Sübh çağı)