Tapmacalar

Ağaclar haqqında tapmacalar

Əyri-üyrü boy atar, 
Ayağı yerə batar. 
Salxım-salxım sallanar, 
Altında sarvan yatar.
(Söyüd ağacı)

 
Uzanar, ha uzanar, 
Qollarınnan balalar.
(Ağaclar)

 

 

 

 


Yaşılı yamanca bərkdi, 
Sarısı lap göbələkdi.
Əl vurma, düşəcəkdi.
(Ağac yarpağı)
 
Əynində yaşıl donu, 
Damarları görsənir.
(Yarpaq)