Musiqi

Sevinc Nuruqızı. Günəş

Musiqi: Məryəm ƏlibəyliPəncərədən boylanıb 
Günəş baxdı gözümə. 
Tez yumdum gözlərimi 
Heç baxmadım üzünə. 


 
Nəqərat: 


Parlaq günəş, al günəş, 
Getmə göydə qal, günəş. 


II 


Günəş yaman utandı 
Qıpqırmızı qızardı. 
Getməyə hazırlaşdı 
Şəfəqləri azaldı. 


 
Nəqərat: 


Parlaq günəş, al günəş, 
Getmə göydə qal, günəş. 


III 


Neyləyim, işığından, 
Gözlərim bərk qamaşdı. 
Mən gözümü açınca 
Günəş səmadan qaçdı. 


 
Nəqərat: 


Parlaq günəş, al günəş, 
Getmə göydə qal,günəş.