Cizgi filmləri

Gülzar İbrahimova. "Əli və Güllü, bir də Durna quşunun nağılı"