Son əlavə olunanlar

Şeirlər

Rafiq Yusifoğlu. Əsl dost

- Deyin görək, uşaqlar, Əsl dost necə olar?

Zahid Xəlil.Qantəpər

Kiçik günəbaxana Oxşayır bu qantəpər. İncə ləçəklərində Xallı böcəklər gəzər.

Müəllim şeiri

   

Nazim Yaquboğlu. Müəllim

” Müəllim ” ! “Nə gözəl səslənir bu söz!” Bu söz başdan – başa hikmətdi , hikmət!

Müəllim ömrü

"Həyatın mənası, sirri nədədir"- Fikrim o sehirli sözlərindədir.  

Rəsul Rza. Oğul

Mən səni yeni ayaq açanda, yeni dil açanda, top kimi yumalanıb qaçanda görmüşəm.