Son əlavə olunanlar

VIDEO

Musiqi alətləri

Əşyaların yerlərini öyrənək

Giləmeyvələr

Böyük kiçik anlayışı məktəbəqədər uşaqlar üçün öyrədici video

Ferma heyvanları və quşları

Saymağı öyrənək