Son əlavə olunanlar

VIDEO

Əşyaların yerlərini öyrənək

Giləmeyvələr

Böyük kiçik anlayışı məktəbəqədər uşaqlar üçün öyrədici video

Ferma heyvanları və quşları

Saymağı öyrənək

"Fiqurları öyrənək". Uşaqlar üçün öyrədici mahnı