Atalar sözləri

Mövlana Cəlaləddin Rumi sözləri

Günün adamı olmağa çalışma, həqiqətin adamı olmağa çalış.
Çünki gün dəyişər, həqiqət dəyişməz.

 


Dərdli adamın qərarsızlıqlarla tüstülərlə dolu bir könül evi vardır;
dərdini dinlərsənsə o evə bir pəncərə açmış olarsan.

 


Bir çətinliyin olduğu zaman rəbbinə dönüb “mənim böyük bir çətinliyim var” demə.
çətinliyinə dönüb “Mənim böyük bir Rəbbim var” De!

 


Allahın xəzinəsi yoxluqdur. Yəni Allah varlıqları yoxluqdan yaratmışdır.
Sən isə görünən varlıqlara aldandığın üçün yoxluğun nə olduğunu haradan biləcəksən?