Musiqi

Üzeyir Hacıbəyov. Leyli və Məcnun. Uvertüra