Tapmacalar

Hər sırada artıq əşyaları tap

1.Hər sırada artıq əşyaları tap.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Hər kvadratda çatışmayan əşyaları çək. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Evcikdə neçə pişik yerləşə bilər? Hamıya yer çatacaqmı? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  Bu qəhrəmanların hamısının iştirak etdiyi nağılı danış.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Kim harada yaşayır? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  Tap görək, bu qayıqlar kimindir? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Şar hansı əşyalardan qorxur?