Şeirlər

Bəxtiyar Vahabzadə. “Mənim anam”

Savadsızdır, adını da yaza bilmir 
Mənim anam...
Ancaq mənə say öyrədib,
Ay öyrədib, il öyrədib;
Ən vacibi, dil öyrədib 
Mənim anam...
Bu dil ilə tanımışam 
Həm sevinci, kəm də qəmi...
Bu dil ilə yaratmışam 
Hər şeirimi, hər nəğməmi
Yox, mən heçəm, mən yalanam, 
Kitab-kitab sözlərimin 
Müəllifi - mənim anam!..