Şeirlər

Xanımana Əlibəyli. Yeni il

Döşündə ağ qərənfil,
Xoş gəlmisən, təzə il.
Yolkamıza qar ələ.
Gəl oynayaq əl-ələ.


Sən gələndə, təzə il,
Ağ gül açır elə bil.
Yolkamıza qar ələ.
Gəl oynayaq əl-ələ.


Çöllərdə fırfıra tək
Hərlədir qarı külək.
Yolkamıza qar ələ,
Gəl oynayaq əl-ələ.