Şeirlər

Rafiq Yusifoğlu. Macal

Neçə ki, var macal,

Yaşamağı bacar!

Bu torpaqdan güc al,

Zirvələrə ucal!

Çeşmələrdən saflıq,

Ulduzlardan bac al!

Ləyaqətlə yaşa,

Ləyaqətlə qocal!