Şeirlər

İşıqfor uşaq şeiri

Qırmızı, yaşıl, sarı
Nəqliyyat işıqları
Yanmasa o işıqlar,
Yollar tamam qarışar.
Qırmızı yandı - dayan
Maşın gəlir o yandan.
Sarıda tələsməyən
Uzaq olar bəladan.
Yandı yaşıl - oyaq ol!
Marş irəli, yaxşı yol