Şeirlər

Nəbi Xəzri. Xalamın maşını

Bir dəfə avtobusa

Mindirdi xalam məni

Sevindim gəzə-gəzə,

Yol mənə gəldi qısa.

Qaytardı evimizə

O maşın axşam məni

Oynayıram, gülürəm,

Küçədə işıq yanır.

Keçir qəşəng maşınlar,

İndi elə bilirəm-

Nə qədər avtobus var

Xalamın maşınıdır.