Şeirlər

Ələmdar Quluzadə. Azərbaycan dili

Anaların laylası

Bizim ana dilimiz,

Anamız tək sevirik

Dil açanda onu biz.

Min illərdir yaranıb,

Hər kəlməsi bir çiçək

Zəngindir yurdum kimi,

Qədimdir tarixim tək.

O şirin avazıdır

Kəpəzin də, Milin də,

Ürəyim də danışır

Azərbaycan dilində.