Şeirlər

Rafiq Yusifoğlu. Zəmi

Elə ki, zəmidə

Sünbül dən tutur,

Sərçə dimdiyiylə

Sünbüldən tutur...

 

 

Külək hey tələsir

Zəmiyə sarı!

Sünbülün hər teli

Sim kimi  sarı!

 

 

Muştuluq! Muştuluq!

Tutub zəmi dən! -

Hansı quş əl çəkər

Belə zəmidən?!