Şeirlər

Simax Şeyda. Başı uca olar

Orden alıb

Atam bu gün.

Mən də yaman

Şadam bu gün.

Təbrik edir,

Dost, tanışlar.

Bir-bir gəlib,

Gedir onlar.

Sevinc ilə

Atam deyir:

“Zəhmətimin

Bəhrəsidir”.

Zəhmət çəkib

Çalışsa kim.

Başı uca

Olar daim.