Şeirlər

Məmməd Aslan. Kəlbəcər

İçim yanar həsrətdən, 
Bağrımda köz Kəlbəcər.
Gördüyü fəlakətdən 
Ağlar göz-göz Kəlbəcər.

 


Xəyanətlə vurulan, 
Öz odunda qovrulan,
Al qanımda qıvrılan 
Dərdi dəniz Kəlbəcər. 

 

 

 

Ağ saraylar viranə, 
Yüz il təslim bir ana... 
Məlhəm qoymaz yarana, 
Dünya bumbuz, Kəlbəcər. 


Məndə sevinc arama, 
Dünya saxta, qurama... 
Qan fışqıran yarama 
Səpilən duz Kəlbəcər. 

 


Dağ çökdürən cəbrimsən, 
Can çəkişən səbrimsən, 
Qazılmamış qəbrimsən, 
Dərdimdə üz, Kəlbəcər...