Fikrət Sadıq. Gilə

Qəşəng qızam-adım Gilə.

Qonaq getdim dayımgilə.

Yagış yağdı gilə-gilə.

Ayaqqabım batdı gilə.