Şeirlər

Məmməd Aslan. Cücəli toyuq

Qırt toyuq, cücəli toyuq,
Pırpızlı, məzəli toyuq.
Tutsam cücənin birini
Qabardarsan tüklərini.
Tez üstümə cumarsan,
Nə yaman davakarsan.