Şeirlər

Esmira Məhiqızı. Bir parça çörək

Bir çörək parçası atılıb yerə,

Heyrətdən quruyub, donub qalmışam.

Heç kimin önündə sınmazdım belə,

Çörəyin önündə sınıb qalmışam.

Necə tullayıblar, necə atıblar,

Çörək də yerlərə düşərmi görən?       

Çörəyin yanından ötən adamlar

 

 

 

 

 

Belə saymazyana keçərmi görən?

Çörəyin üzünə həsrət qalanlar,

Bir tikə çörəyə çox mohtaclar var.

Çörəklə sınağa çəkilən şahlar,

Çörəksiz can verən yalavaclar var.

Diz qoyub çörəyi götürürəm mən,

Öpürəm, qoyuram gözüm üstünə.

Elə bil təndiri qalayır nənəm,

 

 

Çörəyi düzürəm közün üstünə.

Əlimdə günəşdir bir parça çörək,

Kim atıb, görəsən, günəşi yerə?

Mənim əllərimi yandırdığı tək

Kimin əllərini yandırar belə?

Qurandan irəli ruzidi, gəlib,

Bizə yaradanın haqqı-sayıdır.

Haqsızın həmişə burnundan gəlib,

Çörək insanlara Tanrı payıdı.