Şeirlər

İslam Səfərli. Ana

Gözümün nuru, canım ana,
Böyütdün sən məni yana-yana.
Odlusan gün kimi, bir qaynar həyat kimi,
Borcluyam mən sana, sənə bir övlad kimi,
Əziz ana!..

 


Nə ki arzu, kamın var,
Qəlbimdə tutmuş qərar.
And olsun sana, can ana!
Qədrini el bilir, ətrini gül bilir,
Saçının ağına, qarasına qurbanam,
Könlünün o həzin laylasına qurbanam,
Əziz ana!..

 

Beşiyim üstə layla çaldın,
Gecədək sübhədək qadamı aldın.
İsti nəfəsini həmişə yaz bilmişəm,
Olub ki, mən sənin qədrini az bilmişəm,
Əziz ana!..

 

 

 

Niyyətin xoşdur, safdır südün,
Qulağımda qalıb hər öyüdün.
Oğluna, qızına, ay etibarlı ana,
Nəfəsi gül kimi, qəlbi baharlı ana,
Əziz ana!..