Şeirlər

Teymur Elçin. Göygöl

Göygöl, Göygöl,
Elimin gözəl qızı,
Göygöl, göygöz,
Könlümün vurğun qızı.

 

Ay aman, ay aman, nə yamansan!
Sənə heyran olmuşam!
Ay aman, ay aman, can alansan!
sənə qurban olmuşam!
Qaragöz, alagöz, göygöz gözəlim,
Azərbaycan gözəlim!

 

Gölgöl, Göygöl,
Dağ başında piyalə,
Göygöl, göygöz,
Sahilin lalə-lalə.

 

Gölgöl, Göygöl,
Nə gözəldir dövranın!
Göygöl, göygöz,
Olmasın qoy hicranın!