Şeirlər

Məə, məə, qara qoyun

–Məə, məə, qara qoyun

Sənin yunun hardadı?

–Bəli, ser, yığdığım yun

Üç dolu torbadadı.

Biri ağam üçündü,

Biri xanım üçündü.

Biri tindən aşağı

Qalan oğlan üçündü.