Şeirlər

Ay çörəkçi

Ay çörəkçi, çörəkçi

Bişir tez sən kökəni.

Oxlovla yay kündəni

Üstündə çək “Ç” hərfi.

Bişir onu təndirdə

Bəbəylə mənim üçün

Ay çörəkçi, çörəkçi

Bişir tez sən kökəni.

Oxlovla yay kündəni

Sonra da qoy təndirə

Bişir, bişir kökəni

Ay çörəkçi, çörəkçi.