Şeirlər

Heç dənizdə üzmüsən?

–Heç dənizdə üzmüsən?
–Hə, minmişdim tavaya 
Külək bizi apardı 
Uzaq Mən adasına 
Qaldım orda – adada 
Mən ağlaya-ağlaya.