Şeirlər

İsmayıl İmanzadə. Azərbaycan bayrağı

Savalandı,Kəpəzdi

Şöhrəti eldə gəzdi.

Dağ kimi yenilməzdi -

Azərbaycan bayrağı.

Üç rəngi üç yozumda,

Dil açıbdı yazımda.

Dalğalanır arzumda -

Azərbaycan bayrağı.

Ay - ulduzu tamaşa,

Vətənimlə baş - başa.

Səs salıb dağa - daşa -

Azərbaysan bayrağı.

Keçib oddan,alovdan

Köksünə çilənib qan.

Başım üstədir hər an -

Azərbaycan bayrağı.

Haqqın dönməz yoludur,

Müqəddəsdir,uludur.

Azadlıq simvoludur -

Azərbaycan bayrağı.