Şeirlər

Aybəniz Əliyar. Vətən

Bağlarını bahar kimi əkdiyim,

Dağlarına duman kimi çökdüyüm,

Günəşini sancaq kimi tikdiyim,

                                    Vətən...

 

 

Səmasını çadır kimi yapdığım,

Torpağını möhür kimi öpdüyüm,

Dar günümdə qibləgahtək tapdığım,

                                    Vətən...

 

 

Ərən hünər, ər rəşadət ocağı,

Ruhla eşqin axır vəhdət ocağı,

Şəhidimin son şəhadət ocağı,

                                    Vətən...

 

 

Qərib kimi yola salar gedəni,

Zərə tutar harayına yetəni.

Mübarizin, ər Poladın Vətəni,

                                    Vətən...