Şeirlər

Tofiq Mütəllibov. Söz sizinkidir

Xumar tənəffüs vaxtı

Koridorda gəzərkən,

Təzə qırmızı rəngli

Bir qələm tapdı yerdən

 

Qələmi axtarırdı

Bu zaman bir kiçik qız.

Xumar əsla dinmədi,

Baxdı çox etinasız.

 

Söylədi öz-özünə:

- Qələmi versəm əgər,

Onda bütün uşaqlar

Məni oğru bilərlər.

 

Nə itərsə, məktəbdə

Yapışarlar yaxamdan.

Bu sirri heç kəsə mən

Bildirmərəm heç zaman.

 

İndi söz sizinkidir,

Cavab verin uşaqlar:

Deyin, düzmü düşünür

Bizim məktəbli Xumar?