Şeirlər

Mina Rəşid. Ayaqqabı adası

Burda çoxlu çeşid var

Götürürdüm, baxırdım.

Zəhraya mağazadan

Ayaqqabı alırdım.

Zəhra dedi: “Ay aman, Biz gəlmişik uzaya! ”

“Ayaqqabı adası” Söylədi mağazaya.