Şeirlər

Rafiq Yusifoğlu. Ən gözəl yer

Təbiətə baxaraq
Belə sual verdim mən:
- Ən gözəl yer haradır
Bu dünyada, görəsən?

 

Ağac dedi: - Torpaqdır.
Quzu dedi: - Çəməndir.
Yarpaq dedi: - Budaqdır.
İnsan dedi: - Vətəndir.