Şeirlər

Soltan Abbas. Azərbaycan təbiəti

Dağlarımın bəyaz qarı,
Düzlərimin ilk baharı.
Bağ-bağatın şirin barı
Azərbaycan təbiəti!


Qobustanın qayasıdır,
Göygölümün boyasıdır.
Şeir, sənət dünyasıdır
Azərbaycan təbiəti!

 

 

Turaclanıb gözdən itər,
Ceyran olub, düzdən ötər.
Sərt qayada gül bitirər
Azərbaycan təbiəti!


Öz ürəyim, öz canımdır,
Sevinc dolu ümmanımdır.
Təbibimdir, dərmanımdır
Azərbaycan təbiəti!