Şeirlər

Zahid Xəlil. Qar

Qar yağıb çiçək - çiçək,

Qar yağıb lopa - lopa.

Qar geyinmiş təpələr

Bənzəyir bir ağ topa.

 

 

Atıb yaşıl kürkünü,

Ağ bürünüb ağaclar.

Baxırsan elə bil ki,

Qar gətirib ağaclar.

 

 

Hələ Muğana, Milə

Nə qədər qar düşübdür.

Deyirsən, bu düzlərə,

Ağ buludlar düşübdür.

 

 

Görün, necə parlayır

Qar dümağ ipək kimi.

Evlər qarın altından

Çıxıb göbələk kimi.