Nağıllar, hekayələr

Sıfır haqqında nağıl

Çox uzaqlarda, dəniz və dağların o tayında, Sifiriya adlanan bir ölkə var idi. Orada qoçaq və dürüst rəqəmlər yaşayırdı, yalnız Sıfır tənbəl və vicdansız idi.

 

Bir gün rəqəmlər səhradan çox uzaqda Arifmetika adlı kraliça barəsində öyrəndilər. Kraliça hər bir Sifiriya sakinini ona xidmət üçün hüzuruna çağırdı. Hər bir rəqəm məmnunluqla kraliçaya xidmət etmək istəyirdi.

 

Sifiriya ilə Arifmetika krallığı arasında, ərazisindən dörd çayın -Toplama, Çıxma, Vurma və Bölmənin, keçdiyi səhra uzanırdı.

 

- Bəs Arifmetikaya necə çatmaq olar? – rəqəmlər öz aralarında fikirləşdilər və birləşməyə qərar verdilər (axı, yoldaşlarla çətinlikləri aradan qaldırmaq daha asandır) və səhradan bir yerdə keçməyə çalışdılar.

 

Səhər tezdən, günəş şüaları təzəcə yerə toxunan kimi rəqəmlər yola düşdülər. Onlar qızmar günəş altında uzun yol getdilər və nəhayət, Toplama çayına çatdılar.

Nömrələr susuzluqlarını yatırmaq üçün çaya tərəf qaçdılar, amma çay onları dayandırıb dedi: "İki-iki yanaşı durun və toplanın, cəmin sayı qədər sizə içməyə su verəcəm".

 

Hamı çayın əmrinə tabe oldu. Çayın istəyini tənbəl Sıfır belə yerinə yetirdi, lakin onunla yanaşı duran rəqəm heç də razı qalmadı, çünki nəticə olaraq çay, cəmində vahidlərin sayı qədər su verdi, bunlarda isə cəm rəqəmin özündən heç də fərqlənmirdi.

 

Günəş daha da qızmağa başladı. Rəqəmlər gəlib Çıxma çayına çatdılar. Bu çay da həmçinin suyun əvəzini istədi. İstək belə idi: Yan-yana durun və böyük rəqəmdən kiçik rəqəmi çıxın; kimin cavabı az olsa, o daha çox su alacaqdır. Yenə də Sıfırla qoşalaşmış rəqəm uduzan və üzülən oldu.

 

Rəqəmlər qızmar səhrada daha da dolaşdılar və gəlib Vurma çayına çatdılar. Vurma çayı ədədlərin çoxalmasını tələb etdi. Sıfır ilə qoşalaşmış rəqəm bu səfər ümumiyyətlə su qəbul edə bilmədi.

 

Artıq Bölmə çayında rəqəmlərin heç biri Sıfır ilə yanaşı durmadı. O vaxtdan bəri ədədlərin heç biri sıfıra bölünmür.

 

Düzdür, Kraliça Arifmetika bu tənbəl ilə bütün rəqəmləri barışdırdı: o, sadəcə olaraq, rəqəmlərin yanına Sıfırı artırdı və nəticə olaraq rəqəmlər bir neçə dəfə böyüdü.

 

O zamandan bəri bütün rəqəmlər mehriban yaşamağa başladılar.