Şeirlər

Xəlil Rza Ulutürk. Sual-cavab

– Kimdir ən böyük şair?
 – Mənim babam Nizami!
 – Ən qəhrəman sənətkar?
 – İmadəddin Nəsimi!
 – Dünyada ən gözəl səs?
 – Xanın, Bülbülün səsi!
 – Ən doğma, gözəl ölkə?
 – Azərbaycan ölkəsi!