Şeirlər

Zahid Xəlil. Ağacdələn

Rəngi qara,
Gözləri ağ
Ağacdələn.
Qonar bir-bir
 Ağaclara
Ağacdələn.
Təpəsinin
Düz ortası
Qırmızıdır.
Lələkləri
Pırpızlıdır.
Budaqları
Dələr hərdən
Ağacdələn.