Şeirlər

İlyas Tapdıq. Dəvələr

Nənənin evində gəbə var.
Gəbənin üstündə
dəvə var,


Dəvənin belində
təpə var,


Təpənin üstündə
nəvə var.


Dəvənin yunundan toxunur gəbələr,
Dəvənin üstündə dayanır təpələr,
Təpələr üstündə oynayır nəvələr.