Şeirlər

Tofiq Mahmud. Kənd uşaqları

- Gəl, gəl-deyir çəmən-düz,

Yamaclara tutub üz.

Dərələri, dağları

Dolaşır gecə-gündüz

Bizim kənd uşaqları.

 

Yetişəndə gilənar,

Alma, armud, heyva, nar

Baxçaları, bağları

Gizli-gizli dolanar

Bizim kənd uşaqları.