Şeirlər

Nizami Gəncəvi. Payız yetişəndə

Əsdi xəzan yeli payız yetişdi,

Bağların əhvalı tamam dəyişdi.

Küləklər taladı bağçanı, bağı,

Soldu al güllərin yanar çırağı.

Arxlar kənarında otlar sapsarı,

Töküldü reyhanın şux yarpaqları.

Sankı ağaclıqda odlar qalandı,

Əlvan yarpaqları alışdı, yandı.