Şeirlər

Ələsgər Əlioğlu. Külək

Vıyıltı sala-sala,

Külək düzələr yola.

Uşaqtək baxmaz sözə,

Heç vaxt görünməz gözə.

Gah taya uçurar o,

Gah papaq qaçırar o...

Ötər bağçadan-bağdan,

Meyvə tökər budaqdan...

Körpü axtarmaz çayda,

Keçib olar o tayda...

Aşar təpəni, düzü,

Bir yerə düşməz izi...