Nağıllar, hekayələr

Sədi Şirazi. Lovğa şagird

Uşaq bir-iki kitab oxumuşdu, lakin çox lovğa idi. O, uzaq yol gəlib, müəllimdən bilik almaq, onun məktəbində oxumaq istədi. Müəllim onun lovğalığını bilib məktəbə qəbul etmədi.

 

Lovğa uşaq kor-peşman şəhərdən geri dönəndə böyük alim ona dedi ki, səndə bədgümanlıq, özündən razılıq var. Ona görə də geri qayıdırsan. Əgər özünü həmişə biliksiz bilsən, elmin yolu sənin üzünə açıq olar.