Bu maraqlıdır!

Hər şey niyə hərəkət edir?

Yer kürəsi Günəş sisteminin ən kiçik və şübhəsiz ki, ən çox enerji növünə malik planetlərindən biridir. 


Əgər biz ətrafımızda olan parkda, sahəyə, məktəbə, şəhərə nəzər yetirsək göstərir ki, ətrafımızda olan hər bir şey hərəkətdədir: insanlar, heyvanlar, təyyarələr, kometalar hərəkət edir... Külək, dəniz suyu, çay hərəkət edir... Həmçinin bizim görə bilmədiyimiz bakteriyalar və atomlar da hərəkət edir... Hamısı ona görə hərəkət edir ki, onların enerjisi var, enerji hər bir şeyin hərəkət etməsinin səbəbkarıdır. Hərəkət kimi özünü biruzə verən enerjiyə kinetik enerji deyilir.