Şeirlər

İsmayıl İmanzadə. Ulduzlar

Ulduzlar gecə vaxtı

Göz açır göy üzündə

Körpə tumurcuq kimi.

Kim asıbdı onları

Görəsən asimandan,

Bir topa muncuq kimi?