Şeirlər

Əyyub Məmmədov. Aslanın dərdi

Xəlil ilk dəfə,
Zooparka getdi.
Gördü aslanı,
Arzuya yetdi.

 

Söylədi ana,
Kaş çıxa geri.
Burda aslanın,
Çətindir yeri.

 

 

Anası dedi,
Əzizim Xəlil.
Onların yurdu,
Meşələrdir, bil.

 

Əlbəttə, qəfəs,
Çətindir ona.
Bunu uşaqlar,
Gərəkdir, qana.

 

Xəlil düşündü,
Azadlıq qədrin.
İndi anladı,
Heyvanın dərdin.