Şeirlər

Abdulla Şaiq. Səməni

Ey səməni, saxla məni
Hər il göyərdərəm səni.
Ayaq basdın ölkəmizə, 
Bol-bol şənlik gətir bizə.

 


Çatır-çatır yansın ocaq, 
Şadlıq etsin oğul-uşaq.
Sünbül saçlı tarla, əkin
Parıldasın qızıl təkin.

 


Bağlar bəzək vursun yenə, 
Quşlar məclis qursun yenə.
Budaqlarda axşam, səhər, 
Şəfəq saçsın şux meyvələr.
Sevincimiz başdan aşsın, 
Bahar, günəş qucaqlaşsın.