Şeirlər

Sevinc Nuruqızı. Parabüzən

Parabüzən, uç göyə

Gətir, gəl, yağ yaxmacı.

Bəsdir, bekar dolaşdın

Yaşıl çölü, yamacı.