Nağıllar, hekayələr

Riyazi nağıl: İki və beş

Bir vaxtlar 2 və 5 rəqəmləri var idi. Hamı 5-i sevib, ona rəğbət bəsləyirdi. Uşaqlar dərslərindən 5 almağa çalışır, gündəliklərində böyük və yağlı “5” görünəndə isə çox sevinirdilər.

 

2 isə 5-in qonşuluğunda yaşayırdı. Onu heç kim sevmirdi. Onu gündəliyində görmək istəyən bir tələbə belə yox idi.

 

2, 5-i çox qısqanırdı və ona görə də onunla yer dəyişdirmək qərarına gəldi. Gündəliyə 5 qoyulduqda, 2 dərhal onu çevirib özünə oxşadırdı. Beləliklə, iki rəqəm arasında qarışıqlıq yarandı.

 

Hər bir şagird yaxşı qiymət üçün gündəliyindəki 2-ləri düzəltməyə başladı. 2-ləri pozub yerinə təkrar 5 yazdılar. 2 isə bu hərəkətlərdən bezdi və o, əvvəlki yerinə qayıtmağa qərar verdi. Artıq 2 bezməyə başladı və barışmaq üçün 5-ə tənliklər, misal və məsələlərdə görüşməyi təklif etdi. 5 məmuniyyətlə razılaşdı və o vaxtdan bəri onlar dost oldular.

 

Hərdən onlar bir yerdə bəzi rəqəmlərdə görüşürlər: 25, 52, 525, 252 və başqaları.

 

Bəzən 2 və 5 ad günlərində yan-yana gəlir və ayın tarixini bildirirlər. Məsələn, iyirmi beş yaş, martın 25-i və s.

 

İndi 2 və 5 xoşbəxtdir, çünki insanların hər ikisinə də ehtiyacı var.