Bu maraqlıdır!

Niyə qazlar atmosferdən kosmik boşluğa uçub getmir?

Atmosferi təşkil edən materiallar da yer səthindəki cisimlər kimi yerin cazibə qüvvəsinin təsiri altındadır. Atmosfer qazları yüngül və Yer kürəsindən aralı olmasına baxmayaraq, yerin cazibə qüvvəsi onları atmosferdə saxlamağa qadirdir. 


Yerin cazibə qüvvəsinə qravitasiya deyilir. Cazibə qüvvəsi yerin mərkəzində daha güclüdür.