Şeirlər

Zahid Xəlil. Qaranquş

Rəngi qara, döşü ağ,
Ay quyruğu haça quş.
Sən göylərdə uçanda
Balaca təyyarəyə
Oxşayırsan qaranquş.