Şeirlər

Əyyub Məmmədov. Qorxaq bacım

Evimizə həkim gəlib,
Mənim bacım qızmalıdır.
Tez yoxlayıb bildirdi ki,
Ona resept yazmalıdır.

 

Ağ xalatdan qorxan bacım,
Heç bu dəfə ağlamadı.
Səbəbini soruşanda,
Güldü, sirrin saxlamadı.

 

Həkim baba sağ olsun ki,
Heç iynə vurmadı mənə.
Dedi: -gözəl, şirin balam,
Dərman verəcəyəm sənə.